18. marca 2011

Analýza úrovne pokrytia Wi-Fi signálu

Ako už z názvu vyplýva, predmetom článku je audit bezdrôtovej siete, teda kontrola jej dostupnosti a úrovne pokrytia v danej oblasti. To môžte využiť napríklad pre určenie ideálnej polohy pre váš Wi-Fi router a pre vyhľadávanie tzv. mŕtvych bodov (oblastí s nulovým pokrytím).

Na to všetko vám postačí bezplatný program Ekahau HeatMapper, notebook s Wi-Fi kartou a plán domu, bytu alebo kancelárie, ktorý si môžte vytvoriť buď v špecializovaných CAD programoch, narysovaním na papier a nasledovným naskenovaním alebo aj v Skicári (tak ako som to urobil ja).

Samotný program je síce bezplatný, ale pre jeho stiahnutie je potrebné vyplniť formulár, kde je nutné uviesť e-mail, meno, názov spoločnosti (pre domáce účeli stačí vyplniť home) a štát.
Obratom obdržíte e-mail s priamym odkazom pre stiahnutie programu o veľkosti 95 MB. Jeho inštaláciu hravo zvládne aj obyčajný BFU :-)

Po spustení programu kliknite na možnosť I have a map image a program nasmerujte na obrázok s plánom bytu, ktorý ste si predom vytvorili. Obrázok sa otvorí v programe a kliknutím na pozíciu, na ktorej sa práve nachádzate môžte začať s meraním. Postupne prechádzajte všetkými miestnosťami a pravidelne označujte svoju polohu na mapke. Pre ukončenie analýzy stlačte medzerník. Program následne vyhodnotí úrovne pokrytia a vykreslí ich do mapky.V pravej časti programu si môžte všimnúť zoznam dostupných bezdrôtových sietí (tzv. Access Point list) a ich úroveň zabezpečenia.

Zeleno vyznačené oblasti znázorňujú silné pokrytie, červeno vyznačené naopak veľmi slabé.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára